Monday
Feb132012

Vestsida Kulturbarnehage


Vestsida kulturbarnehage er ein privat 2 avdelings barnehage som ligg i boligfeltet Sorperoa på Vinstra i Nord-Fron kommune. Den blei starta opp hausten 2008. Frå hausten 2011 vart det ein to-avdelings barnehage med 36 plasser for barn i alderen 0-6år. Avdeling Veslestubben for barn i alderen 0-3år og Fjellknausen for barn i alderen 3-6år. 


Kva er ein kulturbarnehage? 

"Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap" (RP). 

Barnehagen tar utgangspunkt i kultur av, med og for barn og legg hovudvekt på fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Oss tek vare på tradisjonar og brukar mykje tid av dagen til å vere ute og bruk av nærmiljøet. Kunst, kultur og kreativitet byggjer på leiken og fungerer som fagleg overbygning i forhold til dei andre fagområda:

  • Språk, tekst og kommunikasjon
  • Natur, miljø og teknikk 
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Etikk, religion og filosofi 

 

Verdiane våre er: Tryggleik, tid, omsorg, undring, glede og tilhørigheit

 

Ansatte 

Veslestubben

Anne Stakston, 100% pedagogisk leiar  

Sissel Kronberget 100% pedagogisk barnepleier

Lillian Stenseng 80% barne og ungdomsarbeider

Anita Sæta 80% assistent

Torunn Bakken Thorvaldsen 20% assistent

Åshild Lilleseter, pedagogisk leiar, har permisjon fram til august 2013

 

 Fjellknausen 

Tina Gjeilo, 100% pedagogisk leiar og styrar

Anette Brubak, 80% assistent, eigar og styrar av barnehagen.

Silje Anita Kristiansen, 90% assistent

Torunn Bakken Thorvaldsen, 60% assistent

Sigrid Bergum, 40% assistent